Omskärelse

Idag på Västnytt pratade de om omskärelse igen. Vad intressant det hade varit att diskutera det nu på något bra forum! Tydligen så har Västra Götaland bestämt att låta sjukvården ta hand om omskärelse av små pojkar. Detta för att så få barn som möjligt ska bli skurna i av kvacksalvare. Är det rätt? Här kommer etiska frågor med olika tyngd in och vägs mot varandra. Vilket ska prioriteras? Vad är bäst i längden? Ska man göra så här medan man propagerar emot omskärelse? Blir omskärelse per definition mer accepterat på det här sättet och kanske i förlängningen en ökande företeelse?

Vatikanens hemliga arkiv

Vatikanens hemliga arkiv  är en fantastisk historisk, religiös och kulturell skattkammare. Det ligger intill Vatikanmuséerna, och ingången är Porta di Santa Anna på Via di Porta Angelica. Arkivet innehåller alla handlingar som utfärdats av den Heliga stolen, men även statliga dokument, brevväxling, räkenskapsböcker med mera.

Vatikanens hemliga arkiv  har varit omtalat i hundratals år. Secretum i det latinska namnet Archivum ”Secretum” Vaticanum betyder inte ”hemlig”, utan kommer av ”secretarii”, sekreterare. Sedan 1881 är stora delar av arkivet öppet för forskare med tillstånd. Idag får de visserligen nöja sig med att se dokumenten på cd-rom, helt enkelt för att originalen är för ömtåliga. Vatikanens hemliga arkiv består av nästan 85 kilometer hyllor med 35,000 volymer med miljoner dokument.

Det finns andra arkiv i Vatikanen, t.ex. Apostolic Penitentiary, som innehåller hemliga påvliga dokument som aldrig offentliggörs, eftersom ingen får avslöja det som erkänts under bikt, eller vilka hemliga synder som påvarna fått förlåtelse för av sina biktfäder.

Nu i februari till september visas för första gången ett hundratal originaldokument för den breda allmänheten i utställningen Lux in Arcana. De äldsta dokumenten kommer från 700-talet. Bland de dokumenten finns historiska skatter som:

  • Ett brev från 1246 från Djingis Khans barnbarn, mongolkejsaren Khan Güyük. Han uppmanar påven Innocentius IV ”och alla hans kungar” att komma till Asien och betyga sin vördnad och visa underkastelse, ”annars får du en fiende på halsen”. Det är kanske det äldsta bevarade dokumenten med det mongoliska skriftspråket.
  • Martin Luthers bannlysning
  • Henrik VIII:s skilsmässopapper
  • Den katolska skotska drottningen Mary Stuarts brev, i vilket hon varnar påven för förrädare bland kardinalerna. Mary skrev brevet bara några månader innan hon halshöggs den 8 februari 1587 på order av hennes kusin, drottning Elisabeth I.
  • Brev från Michelangelo
  • Traktatet den 1 juni 1654 mellan den svenska drottning Kristina, och riksdagen, riksrådet och prins Carl X Gustav om att hon abdikerar, beseglat med ett trettiotal underskrifter och flera hundra vaxsigill.
  • Påven Alexander VI:s välsignelse av Spaniens och Portugals kolonisering av Nya världen
  • Handlingar från rättegången mot Galileo Galilei 1633.
  • Ett tackbrev skrivet på en bit bark daterad ”där det finns mycket gräs, i månaden med mycket blommor” (den 21 maj 1887 vid Grassy Lake, Ontario, Kanada). Det är Ojibway-indianerna som tackar ”Den store bönemästaren” (påve Leo XIII) för att han skickat en biskop till dem.
  • Ett brev som Hitler fick från påve Pius XI 1934.  De som hoppas få se dokument som avslöjar sanningen om Pius XII:s förhållande till Nazityskland blir besvikna. Dokument från 1939 och framåt förblir hemliga åtminstone till 2014, eftersom de 2,500 volymerna och 15,000 kuverten först måste katalogiseras och förberedas.

Constitutum Donatio Constantini (observera att kejsaren knäfaller, haha)

Själv skulle jag vilja se alla handlingar som berör ”Den Konstantinska Donationen”, som är ett förfalskat edikt i vilket den förste kristne romerske kejseren Konstantin den store gav enorma privilegier till biskop Sylvester i Rom, för att denne döpt honom och på så sätt botat hans spetälska. Donationen gav påven makt och myndighet i evinnerlig tid över alla kyrkor som kejsare Konstantin den Store grundat, och därtill Rom, hela Italien, en mängd västliga provinser och städer, samt besittningar i Judéen, Grekland, Asien, Trakien och Afrika. Påvarna har därefter åberopat förfalskningen som argument för att alla världsliga härskare ska underkasta sig deras vilja.

Redan 1440 bevisades att dokumentet omöjligen kan ha författats 324. Idag menar man att det istället skrevs omkring 752 under påven Stefan III:s pontifikat. Pennan hölls sannolikt av Kristoforos, det påvliga kansliets notarie. Det finns några avslöjande bevis i själva handlingen: Konstantin döptes nämligen inte på det sätt som sägs i donationen, utan först på sin dödsbädd, vidare talas det om staden Konstantinopel och om påvar, trots att staden då hette Nea Romi, och det inte fanns några påvar vid den tid då den falska urkunden sägs ha tillkommit.

Lite om retorik

Retorik är en viktig vetenskap. Aristoteles beskrev retoriken som ”Konsten att finna det som är ämnat att övertyga”. Den retoriskt skicklige har många fördelar, för vem önskar sig en försvarsadvokat utan talets gåva och som inte kan tala för din sak, eller en löneförhandlare som inte kan skönmåla dina fördelar och förminska dina svagheter?

I dagens samhälle försöker man påverka och övertyga oss i massor av frågor – allt ifrån att en fiffig reklambyrå vill få oss att köpa en viss shampoo, till att en PR-konsult med ett käckt slagord vill få oss att byta parti inför ett val, eller en missionär som med löften om ett bättre liv efter döden vill få oss att byta tro och Gud.

På vissa nätforum florerar retoriska misstag, avsiktligt eller oavsiktligt. Att känna till dessa hjälper oss läsare att genomskåda ”tunnor”, som visserligen skramlar högt, men ändå är obönhörligt tomma.

Varsågoda, ett axplock av argumentationskonstens vanligaste misstag:

Argumentum ad ignorantiam – Sant för motsatsen är inte bevisad

”Gud finns därför att ingen har bevisat att Gud inte finns.”
”Gud finns inte därför att ingen har bevisat att Gud finns.”

Argumentum ad baculum – Tvinga fram acceptans med hot

”Det finns många bevis för Bibelns sanningshalt.
De som vägrar tro ska brinna i helvetet.”

Argumentum ad populum – Även ett tilltalande argument kan vara fel

”Bibeln måste vara sann. Miljoner människor vet detta. Påstår du att alla dessa människor har fel?”

Argumentum ad numerum – Även många kan ha fel

”75 % av världens befolkning tror på Gud. Därför är det tre gånger större chans att Gud finns, än inte finns.”

Argumentum ad verecundiam – Auktoritetstro

”Påven tror på Gud. Alltså finns Gud.”

Circulus in demontrando – Cirkelbevis

”Gud finns för att bibeln säger så, och bibeln är Guds ord.”

Equivocation – Ord med flera betydelser

”Naturens lag går ut på att förinta sina fiender. Ateister är kyrkans fiender. Alltså är det lagligt för kyrkan att mörda ateister.”

Argumentum ad antiquitatem – Gammalt och beprövat

”Bibeln har fungerat som rättesnöre i tusentals år. Det måste vara sant det som står i Bibeln.”
”Stening av kvinnliga äktenskapsbrytare har praktiserats i hundratals år. Alltså är det ett bra sätt att förhindra otrohet bland kvinnor.”

Snävt tänkande – För få alternativ

”Är du buddist, muslim eller ateist?”

Analog jämförelse – Överföra en situation till en annan

”Att inte tro på Gud är som att säga att jag inte har en fri vilja.”

Ad hoc – Skillnad på argument och förklaring; efterkonstruktion.

”Jag vann 13 miljoner på Bingolotto.”
”Prisa Gud, han är vår välgörare.”

Anekdotiska bevis – Att leda i bevis med för litet urval; myter och vandringssägner

”Handpåläggning fungerar. Min kusin hade väldigt besvärliga utslag. Hon botades tack vare handpåläggning.”

Amalekiterna, folket som inte ville dö

1 Samuelsbok, 15 kapitlet – Saul dödar ALLA amalekiter och deras kameler

Verserna 2-3: Så säger HERREN Sebaot: »Jag vill hemsöka Amalek för det som han gjorde mot Israel, att han lade sig i vägen för honom, när han drog upp ur Egypten. Så drag nu åstad och slå amalekiterna och giv dem till spillo, med allt vad de har, och skona dem icke, utan döda både män och kvinnor, både barn och spädbarn, både fäkreatur och får, både kameler och åsnor.»
Verserna 7-8: Och Saul slog amalekiterna och förföljde dem från Havila fram emot Sur, som ligger öster om Egypten. Och han tog Agag, Amaleks konung, levande till fånga, och allt folket gav han till spillo, och han slog dem med svärdsegg.

1 Samuelsbok, 27 kapitlet – David dödar ALLA amalekiter en andra gång.

Vers 8-9: Men David drog upp med sina män, och de företog plundringståg i gesuréernas, girsiternas och amalekiternas land.  Ty dessa stammar bodde sedan gammalt där i landet, fram emot Sur och ända intill Egyptens land. Och så ofta David härjade i landet, lät han varken män eller kvinnor bli vid liv; men får och fäkreatur, åsnor och kameler och kläder tog han med sig och vände så tillbaka och kom till Akis.

1 Samuelsbok, 30 kapitlet – David dödar ALLA amalekiter en tredje gång

Vers 3.  När nu David med sina män kom till staden [Siklag] och fick se att den var uppbränd i eld, och att deras hustrur jämte deras söner och döttrar var bortförda som fångar, brast han ut i gråt, så även hans folk; och de grät, till dess att de icke förmådde gråta mer. Davids båda hustrur, Ahinoam från Jisreel och Abigail, karmeliten Nabals hustru, var också fångna.
8. David frågade nu HERREN: »Skall jag sätta efter denna rövarskara?  Kan jag då hinna upp den?»  Han svarade honom: »Sätt efter dem; ty du skall förvisso hinna upp dem och skaffa räddning.»
17. Och ända från skymningen intill nästa dags afton höll David på med att nedgöra dem; och ingen enda av dem undkom, utom fyrahundra tjänare som satte sig upp på kamelerna (??) och flydde. Och David räddade allt vad amalekiterna hade tagit; sina båda hustrur räddade David också. Ingen saknades, varken liten eller stor, ingens son och ingens dotter, ej heller något av bytet eller av det som de hade tagit med sig…

*    *     *

Man ska kanske inte ta det som står i Bibeln så bokstavligt?

En länk hit till vår blogg har postats i ett debattinlägg på Passagens Religion och Tro.

Jesus och hundarna

För vems skull ansåg sig Jesus vara kallad? För enbart judarnas skull, eller för alla människors skull? Svaret kommer från hans egen mun i Matteus, 15:21-28, där Jesus bönhör en kananeisk (icke-judisk) kvinna:

Och Jesus begav sig bort därifrån och drog sig undan till trakten av Tyrus och Sidon. Då kom en kananeisk kvinna från det området och ropade och sade:

»Herre, Davids son, förbarma dig över mig.  Min dotter plågas svårt av en ond ande.»

Men han svarade henne icke ett ord.  Då trädde hans lärjungar fram och bad honom och sade:

»Giv henne besked; hon förföljer oss ju med sitt ropande.»

Han svarade och sade:

»Jag är icke utsänd till andra än till de förlorade fåren av Israels hus.»

Men hon kom fram och föll ned för honom och sade:

»Herre, hjälp mig.»

Då svarade han och sade:

»Det är otillbörligt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna.»

Hon sade:

»Ja, Herre.  Också äta ju hundarna enbart av de smulor som falla ifrån deras herrars bord.»

Då svarade Jesus och sade till henne:

»O kvinna, din tro är stor.  Ske dig såsom du vill.»

Och hennes dotter var frisk ifrån den stunden.

*    *    *

Detta inlägg postades även i Passagens debattforum Religion och Tro. Här är länken.

Den längsta dagen

Ska vi tro Gamla Testamentet så var Josua (Jesus) Mose följeslagare och blev senare israeliternas ledare, och ledde dem till Kaanans land. Där belägrade han Jeriko och lär ha fått Jerikos murar att falla genom att låta prästerna bära heliga tecken runt staden och blåsa i sina lurar. Senare besegrade Josua amoréerna genom att med Guds hjälp stoppa solen och på så sätt förlänga dagsljuset (man häpnar!).
Att det inte finns minsta historiska, arkeologiska eller vetenskapliga stöd för Josuas skrönor, och att de strider mot sunt förnuft, hindrar inte folk att tro på dem än idag…

Läs hur Herren lät sol och måne stanna i sitt lopp:

Josua, 10 Kapitlet, Segern vid Gibeon över fem konungar. Erövringen av södra Kanaan.

Verserna 1-10:

Då nu Adoni-Sedek, konungen i Jerusalem, hörde att Josua hade intagit Ai och givit det till spillo, och att han hade gjort med Ai och dess konung på samma sätt som han hade gjort med Jeriko och dess konung, och att invånarna i Gibeon hade ingått fred med Israel och fingo bo mitt ibland dem, fruktade han och hans folk storligen, ty Gibeon var en stor stad, såsom en av konungastäderna, ja, det var större än Ai, och dess män voro alla tappra.

Och Adoni-Sedek, konungen i Jerusalem, sände till Hoham, konungen i Hebron, till Piram, konungen i Jarmut, till Jafia, konungen i Lakis, och till Debir, konungen i Eglon, och lät säga: »Kommen hitupp till mig och hjälpen mig, så att vi kunna slå gibeoniterna, ty de hava ingått fred med Josua och Israels barn.» Så församlade sig då de fem amoreiska konungarna, konungen i Jerusalem, konungen i Hebron, konungen i Jarmut, konungen i Lakis, konungen i Eglon, och drogo ditupp med alla sina härar; och de belägrade Gibeon och angrepo det.

Men gibeoniterna sände till Josua i lägret vid Gilgal och läto säga: »Drag icke din hand från dina tjänare, utan kom hitupp till oss med hast och undsätt oss och hjälp oss, ty konungarna över amoréerna, som bo i bergsbygden, hava församlat sig mot oss
Då drog Josua ditupp från Gilgal med allt sitt krigsfolk och alla sina tappraste stridsmän.

Och HERREN sade till Josua: »Frukta icke för dem, ty jag har givit dem i dina händer; ingen av dem skall kunna stå dig emot.» Och Josua kom plötsligt över dem, ty han tågade hela natten, sedan han hade brutit upp från Gilgal. Och HERREN sände en sådan förvirring bland dem, när de fingo se israeliterna, att dessa tillfogade dem ett stort nederlag vid Gibeon; därefter förföljde de dem på vägen upp till Bet-Horon och nedgjorde dem, och drevo dem ända till Aseka och Mackeda.

Och nu kommer verserna 11-14! Håll i hatten!

Och när de så, under sin flykt för Israel, hade kommit till den sluttning som går ned från Bet-Horon, lät HERREN stora stenar falla över dem från himmelen, hela vägen ända till Aseka, så att de blevo dödade; de som dödades genom hagelstenarna voro till och med flera än de som Israels barn dräpte med svärd.

Och Josua talade till HERREN på den dag då HERREN gav amoréerna i Israels barns våld; han sade inför Israel:

»Du sol, stå stilla i Gibeon, du måne, i Ajalons dal!»

Då stod solen stilla, och månen blev stående, till dess folket hade tagit hämnd på sina fiender. Detta finnes ju upptecknat i »Den redliges bok». Solen blev stående mitt på himmelen nästan en hel dag och hastade icke att gå ned. Aldrig har någon dag, vare sig förr eller senare, varit lik denna, i det att HERREN då lydde en mans ord; ty HERREN stridde för Israel.

Gud och slaveri

Nürnbergstadgan definierar brott mot mänskligheten som mord, utrotning, slaveri, deportation och dylika handlingar mot civilbefolkning. I FN-stadgan, artikel 4 står:

Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former skall vara förbjudna.

Men vad säger Gud om slaveri? Jo, det kan vi läsa i 3 Mos 25:39-46. Gud har faktiskt lite olika syn på slaveri beroende på vilket folk det drabbar – judar eller icke-judar. Brrrrr!

»Jag är HERREN, er Gud, som har fört er ut ur Egyptens land, för att ge er Kanaans land och vara er Gud. Om din broder råkar i armod hos dig och säljer sig åt dig, ska du icke låta honom göra trälarbete; såsom en daglönare och en inhysesman ska han vara hos dig; intill jubelåret ska han tjäna hos dig. Då ska du ge honom fri, honom själv och hans barn med honom; och han ska återfå sin släktegendom, han ska återfå sin fädernebesittning. Ty de är mina tjänare som jag har fört ut ur Egyptens land; de ska icke säljas såsom man säljer trälar. Du ska icke med hårdhet bruka din makt över dem; du ska frukta din Gud.»

Läs noga nu!

»Men om du vill skaffa dig en verklig träl eller trälinna, så ska du köpa en sådan träl eller trälinna från hedningarna som bor runt omkring er.  I må ock köpa sådana ibland barnen till inhysesmännen som bor hos er och bland personer av deras släkt, som I har hos er, och som är födda i ert land; sådana ska förbli er egendom. Och dem må I ha att lämna såsom arv åt era barn efter er, till egendom och besittning; dem kan I ha till trälar för alltid.  Men ibland era bröder, Israels barn, ska ingen med hårdhet bruka sin makt över den andre.»

2 Mos. 21:20-21:

Om någon slår sin träl eller sin trälinna med en käpp, så att den slagne dör under hans hand, så skall han straffas därför. Men om den slagne lever en eller två dagar, skall han icke straffas, ty det var hans egna penningar.

Även Paulus var för slaveri:

Förmana slavarna att i allt underordna sig sina herrar, att skicka sig dem till behag och icke vara gensvariga, att icke begå någon oärlighet, utan på allt sätt visa dem redbar trohet, så att de i alla stycken bliva en prydnad för Guds, vår Frälsares, lära. [Titusbrevet 2:9-10]

I slavar, varen edra jordiska herrar lydiga, med fruktan och bävan, av uppriktigt hjärta, såsom gällde det Kristus; icke med ögontjänst, av begär att behaga människor, utan såsom Kristi tjänare, som av hjärtat göra Guds vilja; och gören eder tjänst med villighet, såsom tjänaden I Herren och icke människor. [Efesierbrevet 6:5]

Visst hade Gud hamnat inför skranket i både Nürnberg och Haag för detta brott mot mänskligheten? Och blivit dömd till livstid (alltså i all evighet)? Och likaså Paulus.

Gud och helgarbete

Den judiska sabbaten firas från solnedgången varje fredag tills ”tre stjärnor syns” på lördag kväll. Enligt traditionell ortodox judisk uppfattning är det förbjudet att utföra något arbete eller resa, att bära saker utomhus, eller att tända och släcka eld under sabbaten. Eftersom elektricitet anses som en slags eld, är det också förbjudet att sätta på eller stänga av ström under sabbaten. Förbudet får endast brytas för att rädda människoliv. Inom progressiv judendom gäller idag dock mildare regler.

Men vad sade Gud egentligen om sabbaten, för det är väl Guds ord som gäller? Eller? Läs här vad Gud säger om sabbaten och vad lagbrytare ska dömas till:

Andra Mosebok 31:12-17, Sabbatsbudet inskärpes:

Och HERREN talade till Mose och sade:

»Tala du till Israels barn och säg: Mina sabbater skolen I hålla, ty de äro ett tecken mellan mig och eder, från släkte till släkte, för att I skolen veta att jag är HERREN, som helgar eder. Så hållen nu sabbaten, ty den skall vara eder helig. Den som ohelgar den skall straffas med döden; ty var och en som på den dagen gör något arbete, han skall utrotas ur sin släkt. Sex dagar skall arbete göras, men på sjunde dagen är vilosabbat, en HERRENS helgdag. Var och en som gör något arbete på sabbatsdagen skall straffas med döden. Och Israels barn skola hålla sabbaten, så att de fira den släkte efter släkte, såsom ett evigt förbund. Den skall vara ett evärdligt tecken mellan mig och Israels barn; ty på sex dagar gjorde HERREN himmel och jord, men på sjunde dagen vilade han och tog sig ro.»

Fjärde Mosebok, 15:32-36, En sabbatsbrytare stenad:

Medan nu Israels barn voro i öknen, ertappades en man med att samla ihop ved på sabbatsdagen. Och de som ertappade honom med att samla ihop ved förde honom fram inför Mose och Aron och hela menigheten. Och då det icke var bestämt vad som borde göras med honom, satte de honom i förvar.

Och HERREN sade till Mose:

»Mannen skall straffas med döden; hela menigheten skall stena honom utanför lägret.»

Då förde hela menigheten ut honom utanför lägret och stenade honom till döds, såsom HERREN hade bjudit Mose.

*    *    *

Att stena en vedsamlare räknades tydligen inte som arbete, vare sig av Gud eller Mose.

Förresten, du har väl inte tänt och släckt ljuset en söndag (eller är det lördagen som ska räknas som sabbat? Var i bibeln står att det är söndag, och inte lördag som är sabbat?). Eller har du kanske samlat ved (eller svamp) på vilodagen? I så fall vet du vilket straff som Gud tycker att du ska dömas till… Stening! Brrrr!

Jag undrar hur många människor som har avrättats pga. den här lagen…?

I arbetstidslagen (1982:673) saknas det bestämmelser om obekväm arbetstid. De finns istället i kollektivavtal eller i anställningsavtalet mellan arbetsgivaren och den anställde. Vanligen räknas obekväm arbetstid som ordinarie arbetstid klockan 18.00 till 7.00, samt ordinarie arbetstid på helgdagar (sabbaten).

Trollkarl halshöggs i Saudiarabien

Det saudiarabiska inrikesdepartementet meddelade att den sudanesiske trollkarlen Abdul Hamid al-Fakki hade avrättats genom halshuggning med svärd på måndagen i Medina. Det är nämligen olagligt att utöva trolldom och magi i Saudiarabien. Så är det bara. Hittills har 42 dödsdömda halshuggits i Saudiarabien i år; i maj avrättades 15. Inget sägs i artikeln om de övriga 41 också var trollkarlar.

Enligt en annan artikel 2008 blev analfabeten Fawza Falih från staden Quraiyat dömd till döden för ”häxerier”, som också är förbjudna enligt saudisk lag. Hon greps 2005 av religionspolis eftersom en av hennes anklagare blivit impotent efter att Falih ”förtrollat” honom. Domarna dömde analfabeten Falih skyldig i april 2006, men Falih återtog sin bekännelse i domstolen, och hävdade dels att den gjorts efter 35 dagars tortyr, och dels att hon inte förstått dokumenten hon tvingats underteckna med sitt fingeravtryck.
Enligt Wikipedia rapporterade IHRC (islamiska Human Right kommissionen) att Fawza Falih 2008 var vid ”mycket dålig hälsa och är oförmögen att stå upp i sin fängelsecell”. IHRC konstaterar att Falih varit nekad tillgång till advokat, och att hennes bekännelse tvingats fram efter 35 dagars upprepad misshandel, som var så svår att medicinsk behandling var nödvändig. Slutligen undertecknade Fawza en påbjuden bekännelse med sitt tumavtryck.  Appelationsdomstolen fastställde 1 september 2006 beslutet att verkställa Falihs avrättning, i ”allmänhetens intresse”, trots att hon hade tagit tillbaka sin bekännelse, och inga ytterligare bevis hade framkommit. I april 2011 rapporterade saudiska myndigheter att Falih dött i fängelset 2010, efter att ha kvävts av sin mat…

I bibeln är man förresten lika kategorisk mot häxor och spåmän som saudierna:

»En trollkvinna skall du icke låta leva.» [2 Mos. 22:18]

Och HERREN talade till Mose: »Du skall ock säga till Israels barn:
[…] När någon, man eller kvinna, befattar sig med andebesvärjelse eller spådom, skall denne straffas med döden; man skall stena honom, blodskuld låder vid honom.» [3 Mos. 20:1-2, 27]

Malin Matsdotter brändes under Häxprocessen i Katarina församling i Stockholm 1676. Hon är den sista svenska häxan som brändes levande, och den näst sista häxan som avrättades överhuvudtaget i Sverige. Men därmed utrotades inte alla häxor i Sverige. Under påsktid kan man se massor – alla med hucklen, kvastar och på väg till Blåkulla. Spooky!

Likaså finns det en hel del svenska trollkarlar, till exempel Tobias ”Tobbe” Blom. Brrr!

Bibliska konstigheter

Adam och Eva fick Kain och Abel. Kain dödade Abel. Då kommer Gud och är arg på Kain och driver bort honom från åkerjorden.

Kain: ”Min missgärning är större än att jag kan bära den. Se, du driver mig nu bort från åkerjorden, och jag måste gömma mig undan från dit ansikte. Ostadig och flyktig ska jag bli på jorden, och så skall ske att vem som än möter mig (???), han dräper mig.”

Menar han Adam eller Eva då eller???

Gud: ”Nej, ty Kain skall bli hämnad sjufalt, vem som än dräper honom.”

”Och Herren satte ett tecken till skydd för Kain, så att ingen som mötte honom skulle slå ihjäl honom. Så gick Kain bort från Herrens ansikte och bosatte sig i landet Nod, öster om Eden.

Och Kain låg med sin hustru, och hon blev havande och födde Hanok.

————————-

Vilka syftar Kain och Gud på skulle döda Kain? Det fanns ju bara Adam, Eva och Kain vid det tillfället.

Vad är det för hustru som plötsligt dyker upp? Är det Kains syster då eller?

En kärleksfull Gud?

Hämnd på midjaniterna.  Fördelning av bytet.

Midjaniterna blev enligt Fjärde Mosebok, 31:1-18, utsatta för ett utrotningskrig som kan liknas vid ett folkmord, genocide, som hämnd för att midjaniterna förlett israeliterna till avgudadyrkan. På Guds order sände Moses 12,000 man som brände alla midjaniternas städer och tältläger, dödade alla män, alla barn av mankön, och alla kvinnor som inte var oskulder. Oskulder skonades dock, och fick leva som erövrarnas slavinnor.

Vad säger man om denne svartsjuke, grymme, blodtörstige och kärlekslöse stamgud? Visst hade han idag ställts inför Haags krigsförbrytartribunal, anklagad för brott mot mänskligheten? Folkmord definieras som ”mord, utrotande, förslavande, deportation och andra omänskliga handlingar, begångna mot någon civilbefolkning, eller förföljelser av politiska, rasistiska eller religiösa skäl”. I FNs konvention, artikel II, definieras folkmord som vissa gärningar som utförts i avsikt ”att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös grupp som sådan”.

Självklart hade Gud dömts skyldig, och Moses också. Läs själva deras erkännande:

*    *    *

Och HERREN talade till Mose och sade:

»Kräv ut hämnd för Israels barn midjaniterna; sedan skall du samlas till dina fäder.»

Då talade Mose till folket och sade:

»Låten en del av edra män väpna sig till strid; dessa skola tåga mot Midjan och utföra HERRENS hämnd på Midjan. Tusen man ur var och en särskild av Israels alla stammar skolen I sända ut i striden.»

Så avlämnades då ur Israels ätter tusen man av var stam: tolvtusen man, väpnade till strid. Och Mose sände dessa, tusen man av var stam, ut i striden; han sände med dem Pinehas, prästen Eleasars son, ut i striden, och denne tog med sig de heliga redskapen och larmtrumpeterna. Och de gick till strids emot Midjan, såsom HERREN hade bjudit Mose, och dräpte allt mankön. Och jämte andra som då blev slagna av dem dräptes ock de midjanitiska kungarna Evi, Rekem, Sur, Hur och Reba, fem midjanitiska kungar; Bileam, Beors son, dräpte de ock med svärd. Och Israels barn förde Midjans kvinnor och barn bort såsom fångar; och alla deras dragare och all deras boskap och allt deras övriga gods tog de såsom byte. Och alla deras städer, i de trakter där de bodde, och alla deras tältläger brände de upp i eld. Och de tog med sig allt bytet, och allt vad de hade rövat, både människor och boskap. Och de förde fångarna och det rövade och bytet fram till Mose och prästen Eleasar och Israels barns menighet i lägret på Moabs hedar, som ligga vid Jordan mitt emot Jeriko. Och Mose och prästen Eleasar och alla menighetens hövdingar gick dem till mötes utanför lägret. Men Mose förtörnades på krigsbefälet, över- och underhövitsmännen, när de kom tillbaka från sitt krigståg.

Mose sade till dem:

»Haven I då låtit alla kvinnorna leva? Det var ju de som, på Bileams inrådan, förledde Israels barn till att begå otrohet mot HERREN i saken med Peor, och som därigenom vållade att en hemsökelse kom över HERRENS menighet. Så dräpen nu alla gossebarn, och dräpen alla kvinnor som hava haft med män, med mankön, att skaffa. Men alla flickebarn som icke hava haft med mankön att skaffa, dem mån I låta leva för eder räkning.»

*    *    * 

I verserna 25-30, följer sedan en redogörelse för hur Gud fördelar rovet, dvs. både människor och boskap, åt krigarna, prästerna och sig själv.  I mina öron låter Gud mest som en hövding för ett mordiskt rövarband. Brrrr!

Kristen ateism

Kan en ateist vara ”kristen”? Ja, tydligen finns detta begrepp – kristen ateism – där Kristus avvisas som gudom, men där människan Jesus från Nasarets morallära följs. Egentligen rör faktiskt sju av Guds tio bud relationen människa-människa, och enbart de tre första relationen Gud-människa.

Det förnämsta kristna budet, Dubbla kärleksbudet, finns inte bland tio Guds bud:

Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv. [Luk. 10:27]

I den Gyllene regeln är Gud inte ens omnämnd. Detta bud är faktiskt allt vi behöver:

Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. [Matt. 7:12]

I Wikipedia sägs att de flesta ”kristna” ateister menar att antingen har Gud aldrig existerat, eller att det en gång fanns en Gud, men inte längre. Många ”kristna” ateister avfärdar det kristna budskapet och vill anpassa kristendomen för vår tids människor, som allt oftare anser att det inte finns någon annan värld än den materiella värld vi lever i, och att det är vi själva som måste ge mening åt våra liv och åt varandra.

Många gudar har avsatts, dött och hamnat på historiens soptipp. Listan är lång: Ammon i fornegypten, Zeus i det antika Grekland, romarnas Jupiter, och Oden här i Norden. Plus tusentals andra avsatta och döda gudar. Det kommer säkert en dag då även Javhe, Kristus och Allah anslutit sig till deras skara, och människan står helt ensam – utan gudar, religion, kyrkor eller samfund.

Kvar finns moral och etik som måste borga för en framtid där människan lever sitt liv i nuet här på jorden, inte ett liv för en tillvaro efter döden i ett påhittat paradis. Det är på tiden att vi helt enkelt är goda mot varandra och vårt jordklot här och nu, men utan den egoistiska baktanken att vi därigenom slipper helvetet och får en förstaklassplats i himmelriket. Allt vi behöver göra utan gudar och religion är att följa den gyllene regeln. Kanske passar det med en Beatleslåt här…

Huruvida den gyllene regeln även ska gälla på nätforum låter jag dock vara osagt.