Språket – Evolutionen

Man har hittat arkeologiska fynd i Europa från 400 000 år sedan som visar en plötslig utveckling vid den tiden. Föremålen visar att människorna blev intresserade av symboler. Man tror att detta visar att språket uppstod då eftersom det inte finns någon anatomisk skillnad mellan människorna före och efter den tiden som skulle kunna förklara utvecklingen. För att få fram talljud krävs en viss fysionomi, som bara människor har (stor hjärna för symboliskt tänkande och långt svalg, bland annat). Fynd från 600 000 år sedan visar att homo Heidelbergiensis hade båda dessa egenskaper. Var människan förberedd på att tala redan då? Man har funnit stora mängder fossil från förtidsmänniskor och förhistoriska Homo sapiens, som har givit oss mycket information om deras levnadsmönster.

Man har hittat mängder med verktyg från ca: 2.3 miljoner år sedan, något som inte fanns före dess. Det var då kring arten Homo habilis (verktygsmannen) som man hittade dessa verktyg. Man antar därför att denna art hade större kognitiva förmågor än sina förfäder. Man har därför letat efter strukturer i deras hjärnor som kan vara annorlunda, eller mer komplex än förfädernas hjärnor. Eftersom de mjuka organen för länge sedan är borta är den bästa metoden för att utvärdera förändringar i dessa fossiler genom att gjuta av insidan av de skallar man har hittat.

Forsking visar att vissa strukturer i hjärnan verkar ha uppstått för första gången i Homo habilis, och som är nödvändiga för att producera språk. De Parietala, Occipitala och Temporala loberna växer ihop för första gången i Homo habilis och skapar ett område som kallas Wernickes Area. Brocas Area, ett av de områden som sägs vara viktiga för att kunna producera och tolka språk kan också ses första gången i skallarna från Homo habilis. Man menar att Wernickes Area och Brocas Area kom till (genom evolutionen och naturligt urval) för att främja verktygsframställning och användning, men användes av senare människor till språkproduktion och behandling (Detta kallas exaptation och betyder att något först utvecklas för att användas till en sak men senare används för någonting annat också).

Tyvärr kan avgjutningar av fossila hjärnor inte användas som bevis för evolution eftersom urvalet är för dåligt och eftersom så få hela skallar har hittats. De visar dessutom bara strukturen på hjärnans yta. Ett bättre sätt att få ett hum om vilka kognitiva förmågor den tidiga människan kan ha haft är att studera nu levande djur. Man har studerat en tamarin (primat) och sett att den kan lära sig att använda regler för algebra generellt, vilket är en förmåga som mänskliga barn använder för att tillskansa sig ett språk. Om detta är en förmåga för dessa tamariner (som har en hjärnstorlek som kan jämföras med ekorrar) för någon del av deras liv, så kan man påstå att vissa av de kognitiva processer som ligger till grund för språk förmodligen fanns i de flesta förfäder till människor/primater.

Antingen behövde denna förfader förmågan att generalisera regler, eller så utvecklade människor och tamariner denna anpassning oberoende eftersom den finns hos alla primater var de än lever. Statistiskt verkar det senare osannolikt, och eftersom man har sett att människor och tamariner genetiskt kommer från samma förfader, så är det mycket möjligt att förmågan till att använda regler generaliserat fanns redan för tiotals miljoner år sedan. Viktigt är att se att eftersom både människor och tamariner har förmågan till att använda regler generaliserat, och eftersom bara människan har ett språk, så kan man sluta sig till att förmågan är användbar till andra saker. Detta ökar sannolikheten att språk, åtminstone de delar som har med att lära sig regler (grammatik osv) utvecklades som fåglarnas vingar gjorde.

Ett liknande argument för exadaptionen (egenskaper som uppkommit för en annan roll än vad den används till idag) av vissa delar av språk, kommer från en struktur i mitten av hjärnan på många reptiler och fåglar som heter optic tectum. Ugglor behöver kunna skapa en mental karta för att lokalisera källan till bytets ljud, för att kunna jaga i totalt mörker. Man har hittat en liknande struktur hos människor som inte bara låter oss visualisera var ljud kommer ifrån, utan som också är nödvändig för vårt vokabulär. Många kognitiva processer som människor använder för språk kan också hittas hos primater.

Man har sett att vi använder två neurala banor för språk och kognition och båda dessa banor börjar i en punkt nära samma region i occipitalloben, Wernickes Area. Båda dessa banor används av både människor och primater till att känna igen objekt och för att hantera rörelse och spatiala relationer, men människor använder även dessa banor till minne, verb, ordförråd, episodiskt minne och prepositioner. Om den neurala hårdvaran för så många av språkets aspekter finns hos primater, då undrar man varför människor är de enda djuren som har språk. Eftersom vi delar 98% av våra gener med chimpanser så borde chimpanser också kunna utveckla ett språk. Tänk då på att Hyraxen, ett väldigt litet råttlikt djur är till 98% genetiskt identisk med den afrikanska elefanten, men är ändå så olik!

Chimpanser kan kommunicera bra, de använder verktyg och har något som liknar den mänskliga kulturen på så sätt att olika communities lär sina ungar hur de ska leva på lite olika sätt beroende på hur deras föräldrar lärde sig, men de har inte språket, ett system som låter dem tala med varandra genom en oändlig mängd yttranden.

Man har sett att stor del av vår språkförmåga kommer från neurala strukturer som en förfader till oss förmodligen redan hade, vilket betyder att den förmåga vi har förmodligen är exadapterad. Exadaption kan inte svara för allt dock och grammatiken kan förklaras genom naturligt urval. Man har sett att ordförråd alltid kommer före grammatiken då man studerat barn. Man har även sett att vid agrammatisk afasi är ordförrådet oskadat vilket gör att patienten kan förstå och faktiskt göra sig förstådd utan grammatik. Detta kan förklara varför vi kan kommunicera mer idéer till chimpanser med ett begränsat symbolvokabulär än vi kan kommunicera med hundar. Det beror på våra neurala banor (som både vi och chimpanserna har) som gör det möjligt att känna igen objekt. Eftersom det naturliga urvalet aldrig har gjort grammatik fördelaktigt för chimpanser, så har de aldrig kunnat skapa grammatiskt korrekta meningar. När man visar symboler för chimpanser aktiveras samma banor för dem som för människor men för människor behandlas även här grammatiken.

Varför utvecklades grammatiken då? Språket har en mängd egenskaper som verkar bekräfta dess adaptiva fördelar. Att ha språk gör det lätt att lära ut och gör det möjligt utan rekvisita, vilket är det som chimpanser måste använda då de ska lära sina ungar saker. Språk förlitar sig inte alltid på ansiktsuttryck för att förmedla mening, så verbalt språk kan förekomma i mörker. Språk kan användas för att skicka information utan att kräva fysisk närvaro, särskilt om det skrivs ned. Eftersom språkets förmåga att skapa en oändlig mängd yttranden kan språk egentligen beskriva allt som händer. Mänsklig Grammatik förvandlade vårt kommunikativa system till ett språk. Detta tillsammans med en mängd andra fördelar är orsakerna till att det inte är en godtycklig händelse som har gjort att språket utveckades för ca: 400 000 år sedan.

De senaste bevisen visar att språk har egenskaper som verkar ha exapterat från primaternas neural banor och andra egenskaper som verkar ha blivit till genom naturligt urval i den förhistoriska människans miljö. Våra förmågor att känna igen objekt och att minnas ord, vid sidan om att förmågan till spatiala förhållanden och episodiskt minne utvecklades ungefär som fåglarnas fjädrar. Det betyder att vi först använde dessa kognitiva förmågor för att hitta mat och partners, och att fly från rovdjur – det viktigaste för ryggradsdjuren. Grammatiken, som gör mänskligt språk möjligt verkar ha uppstått eftersom det försåg dem som hade det med en definitiv reproduktiv fördel över dem som inte hade det. Man menar därför att språket är en produkt av exadaption som sedan leder till utvecklandet av ett komplext ordförråd och naturligt urval leder sedan till utvecklingen av grammatik.

10 thoughts on “Språket – Evolutionen

   • Jag kan tänka mig hur svårt homo habilis hade det. De där primitiva apmänniskornas bristfälliga språk måste ju ha skapat massor av missförstånd och konflikter. Debattforumet Vardagsprat på Passagen är som en tidskapsel, faktiskt, och där kan vi ännu idag studera hur illa det var för en miljon år sedan. Brrrr!

    charade

    • Rena rama pigeon älskling. Språket och vår förmåga att berätta är intimt ihopkopplat till överlevnad, inte bara artens överlevnad utan individens. Frågan är om vi tänker i språk eller om språket bara är en tolkning av våra tankar. Jag känner instinktivt att jag tänker i språk. Nya begrepp öppnar nya världar som jag knyter ihop med mina gamla. Mer om det senare.

     Jag har dålig täckning. Åker ur Meebo hela tiden.

     • Pigeon är ett intressant ord. På pidgin-engelska betyder det ”duva”, som visserligen bara kan kuttra, inte prata, men med hjälp av ett tangentbord så kan den förvandlas till ett riktigt monster. Brrr!

      Meebo är som det är – snart ses vi igen, det är huvudsaken.

      • Haha! Eller ett språk utan grammatik. Visst kan man göra sig förstådd på det viset men det känns omständligt och onödigt när man har förmågan till mer! Pidgin heter det såklart, inte pigeon!

       • En knasboll i Stockholm förföljer oss stadigt
        Stalkar och trollar och är anonym
        Alla som läser tycker det är tradigt
        Så fegt att skriva under pseudonym!

 1. jag håller på att skriva en uppsats om detta ämne och finner ditt inlägg mycket intressant. har du någon källa på det som sägs?

Lämna ett svar till Amorati Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s